Avís Legal

EventCat, S.C. en la seva condició de titular i responsable de la present web, en compliment amb el que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), posa a disposició dels usuaris la següent informació de caràcter general.

Raó social: EventCat, S.C.
Inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 926, Foli 182, Full Gi 9869, inscr.7 ª.
C.I.F.: J-55229413
Adreça: C/Bolós, 20, 1er, 1a. – 17800 OLOT (Girona)
Telèfon: 628.33.00.71
E-mail: info@jumpackmusic.com

EventCat, S.C. (d’ara endavant EventCat) posa a disposició en el seu lloc web jumpackmusic.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de EventCat per part dels USUARIS que hi accedeixin. L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

PRIMERA .- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
La utilització del lloc web de EventCat no comporta cap obligatorietat d’inscripció de l’USUARI, excepte si aquest USUARI desitja transmetre algun tipus de contacte a través de les pàgines previstes a aquest efecte.
Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús de la web.
Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel.lectual etc.

SEGONA .- CONTINGUTS.
Els continguts d’aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per EventCat utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EventCat únicament es fa responsable dels continguts elaborats de forma interna.
EventCat es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.
Els enllaços (Links) aquí inclosos, que permeten accedir a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de EventCat, i no és responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que puguin derivar d’aquesta informació i accés.

TERCERA .- DRETS D’AUTOR I MARCA
EventCat informa que els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte consentiment exprés de EventCat. EventCat utilitza fonts externes per a l’elaboració dels seus continguts en determinades ocasions, i també estableix enllaços o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions aquí incloses podrà demanar, en qualsevol moment, l’eliminació d’aquestes referències.

QUARTA .- PROTECCIÓ DE DADES.
De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem de que les seves dades personals poden ser incorporades a fitxers titularitat de EventCat, convenientment inscrits en el Registre de l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder atendre adequadament les seves peticions d’informació. Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant carta a la nostra raó social esmentada anteriorment, posant com a referència: Protecció de dades.

CINQUENA .- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals, els Jutjats d’Olot (Girona), renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre.